Copyright

All text and images copyright ©2015 e.v.

In de regel geven wij van harte toestemming voor verdere verspreiding van de informatie op deze website.
Hierbij hanteren wij de volgende voorwaarden:

  • Op alle reproducties dient de bronvermelding (Bron: www.praktijkrosarium.nl) duidelijk zichtbaar te zijn.
  • Beeldmateriaal dient, waar van toepassing met watermerk, én met bronvermelding www.praktijkrosarium.nl te worden overgenomen.
  • Bij online gebruik bevat deze bronvermelding een actieve hyperlink naar deze website.
  • U informeert ons over het gebruik van ons intellectueel eigendom, over de beoogde doelgroep en de doelstellingen van de reproductie:
  • U kunt dit doen via: info@praktijkrosarium.nl óf 06 14 37 30 10.


Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!